Regio Apeldoorn

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

Het Welzijnswerk binnen Voeks is in het leven geroepen om leden, die daaraan behoefte hebben, aandacht te geven. Het accent van het welzijnswerk ligt op betrokkenheid in algemene zin, maar vooral in situaties waar sprake is van eenzaamheid, rouw of verdriet. Dit (vrijwilligers)werk wordt gedaan door een contactpersoon. De regio Apeldoorn is een groot gebied en derhalve opgedeeld in een aantal rayons met elk ongeveer 25 tot 30 leden. Het heeft onze voorkeur voor ieder rayon een beschikbare contactpersoon te hebben.

De belangrijkste activiteiten van de contactpersoon zijn het bezoeken en/of contact onderhouden met leden: 
- vanaf 80 jaar en ouder (minstens één keer per jaar),
- die ziek zijn, rouwen of anderszins behoefte hebben aan contact (geacht leeftijd)

In alle gevallen wordt van tevoren een afspraak gemaakt. Het Voekslid is uiteraard vrij om aan te geven geen prijs te stellen op bezoek. Alle door de contactpersoon gemaakte kosten (o.a. voor aankoop van attenties en kaarten) worden vergoed evenals de reiskosten. Ondersteuning wordt gegeven door de Coördinator Welzijnswerk en collega-contactpersonen. Jaarlijks worden voor contactpersonen motivatie- en themadagen georganiseerd.

Op dit moment zijn we dringend op zoek naar één of meerder vrijwilligers die contactpersoon willen worden voor de stad Apeldoorn. Dit is een relatief groot gebied met een 30-tal leden en het is niet noodzakelijk dat de vrijwilliger(s) in de stad zelf wonen.

Deze vrijwilliger kan een Voekslid zijn, maar ook een partner, die belangstelling heeft om dit zo belangrijke en unieke werk te doen. Omdat het aantal bezoeken per jaar niet hoog is en veel flexibiliteit mogelijk is in het maken van afspraken, hoeft dit vrijwilligerswerk niet belastend te zijn. Bestaande contactpersonen, zowel in de Regio Apeldoorn als landelijk, ervaren dit werk als zeer gewaardeerd en blijven daardoor meestal tot op hoge leeftijd actief.

Mocht u belangstelling hebben of aanvullende informatie willen neemt u dan contact met de Coördinator Welzijnswerk of een van de bestuursleden.

 Regiobestuur