De Voeks Hoorrechtcommissie en Klankbordgroep zijn volop bezig met de nieuwe pensioenwet. Om de leden van de regio’s Het Sticht, Twente en Arnhem/Apeldoorn te informeren zal er een interactieve bijeenkomst worden georganiseerd op maandag 2 oktober, waarin de Voeks Hoorrechtcommissie graag met u wil praten over de nieuwe wet en horen wat de achterban vindt van de mogelijke gevolgen voor het pensioen.

Bij de sessies zullen leden van de VHC aanwezig zijn om een presentatie te geven en vragen te beantwoorden. Hiernaast zullen het Shell Pensioenbureau Nederland, Shell Nederland, de Centrale Ondernemingsraad en het Stichting Shell Pensioenfonds bestuur worden uitgenodigd om aanwezig te zijn als het in hun agenda past.
De bijeenkomst op 2 oktober zal worden gehouden in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 te Epe. Inloop vanaf 13.30 uur. De presentatie start om 14.00 uur. Na afloop is er nog gelegenheid voor een drankje.