Opgericht 25 september 1950

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

VOEKS AGENDA

 • Woensdag, 6. Juli 2022 10:00 - 12:00
  Soos Zevenbergen  Woensdag, 6. Juli 2022   10:00 - 12:00 ( regio: Het Zuiden )

 • Dinsdag, 12. Juli 2022 14:00 - 16:00
  Soos in Rhoon, bij Abel  Dinsdag, 12. Juli 2022   14:00 - 16:00 ( regio: Rijnmond )

 • Woensdag, 3. Augustus 2022 10:00 - 12:00
  Soos Zevenbergen  Woensdag, 3. Augustus 2022   10:00 - 12:00 ( regio: Het Zuiden )

 • Dinsdag, 9. Augustus 2022 11:00
  Minigolf toernooi  Dinsdag, 9. Augustus 2022   11:00 - ( regio: Apeldoorn )