Opgericht 25 september 1950

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

VOEKS AGENDA

Rijnmond
 • Dinsdag, 14. Juni 2022 10:00
  Wandeling Pikelateur  Dinsdag, 14. Juni 2022   10:00 - ( regio: Rijnmond )

 • Dinsdag, 12. Juli 2022 14:00 - 16:00
  Soos in Rhoon, de Arend  Dinsdag, 12. Juli 2022   14:00 - 16:00 ( regio: Rijnmond )

 • Donderdag, 13. Oktober 2022 10:00
  Wandeling Pikkelateurs  Donderdag, 13. Oktober 2022   10:00 - ( regio: Rijnmond )

 • Maandag, 21. November 2022
  Open dag bowlen   Maandag, 21. November 2022   - ( regio: Rijnmond )

 • Dinsdag, 22. November 2022 10:00
  Pikkelateur wandeling  Dinsdag, 22. November 2022   10:00 - ( regio: Rijnmond )