Opgericht 25 september 1950

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

VOEKS AGENDA

Nieuwjaarsreceptie
Woensdag, 12. Januari 2022, 14:00
Contact Lia Reneman
Locatie Bussemaker, Exloo
LET OP: vanwege de onzekere situatie rond Corona heeft het bestuur van Voeks Het Noorden besloten de Nieuwjaarsreceptie uit te stellen tot 23 maart 2022 en om te dopen tot een "Nieuwe-Lente-receptie".
 
SECRETARIAAT  
E: bureau@voeks.nl 
T: 070 377 2371
M: 06 1912 7703

IBAN: NL14 INGB 0000 040 508
t.n.v. VOEKS