Opgericht 25 september 1950

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

VOEKS AGENDA

Excursie naar de koude oorlog verdedigingslinie aan de IJssel te Olst
Dinsdag, 11. Oktober 2022, 12:00

Op 11 oktober 2022 bieden we u weer de mogelijkheid om deel te nemen aan een Regio Apeldoorn activiteit.

  • Om 12:00 uur verzamelen we bij ‘t Bakhuus in Olst voor koffie en een lunch (eigen rekening); het adres hiervan is: Aaldert Geertsstraat 42, 8121 BL Olst. De URL: 't Bakhuus - Olst (bakhuusolst.nl)
  • Om 14:00 uur start de excursie naar de koude oorlog verdedigingslinie aan de IJssel te Olst.
  • De URL: Home (ijssellinie.nl). Op de website kunt u zich alvast wat inlezen, zie ook het stukje hieronder (*).
  • Let op: het is verplicht uw deelname vooraf te bevestigen door tijdig 6 Euro per persoon te voldoen via de bankrekening van Voeks regio Apeldoorn: NL08 INGB 0003 6259 30 t.n.v. Voeks te Apeldoorn. U kunt zich aanmelden tot en met 1 oktober 2022.

(*) Wat is de IJssellinie?

De IJssellinie was een uiterst geheime waterlinie uit de Koude Oorlog, die ons land moest beschermen tegen een mogelijke Russische invasie, Het Rode Gevaar. Met het in werking zetten van dit plan zou een 127 kilometer lange en vijf tot tien kilometer brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water worden gezet. Er waren plannen voor evacuatie van de ruim 400.000 bewoners van de IJsselvallei bij wie het niet bekend was dat dit hen mogelijk te wachten stond.

We kijken er nu al naar uit u allen weer te ontmoeten. Vanzelfsprekend zal iedereen zich aan de (dan) geldende RIVM/Overheid en lokale voorwaarden dienen te houden, maar dat had u al wel begrepen.  Blijf thuis bij klachten. Mochten we genoodzaakt zijn om dit evenement alsnog te annuleren met het oog op nieuwe maatregelen, dan zullen we u bellen op het nummer dat in de ledenadministratie is opgenomen, of zoals door u aan mij gemeld, om te voorkomen dat u vergeefs gaat reizen. 

Bij twijfel of uw juiste telefoonnummer bekend is kunt u:
 - inloggen op de Voeks website om uw leden details te zien,
 - bellen met Bureau Voeks (zie colofon in Voeksnieuws),
 - mij bellen! 0657778529

 

 
SECRETARIAAT  
E: bureau@voeks.nl 
T: 070 377 2371
M: 06 1912 7703

IBAN: NL14 INGB 0000 040 508
t.n.v. VOEKS