Opgericht 25 september 1950

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

VOEKS AGENDA

Excursie naar de koude oorlog verdedigingslinie aan de IJssel te Olst
Dinsdag, 11. Oktober 2022, 12:00

Excursie Koude oorlog IJssellinie te Olst;aanvang 14:00 uur.
Deelname bevestigen door €6 te voldoen via de bankrekening: NL08 INGB 0003 6259 30 t.n.v. Voeks regio
Apeldoorn.
Om 12:00 uur verzamelen we bij ‘t Bakhuus in Olst voor koffie en een lunch (eigen kosten). Nadere details volgen in het Voeksnieuws magazine van september.

 
SECRETARIAAT  
E: bureau@voeks.nl 
T: 070 377 2371
M: 06 1912 7703

IBAN: NL14 INGB 0000 040 508
t.n.v. VOEKS