Opgericht 25 september 1950

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

VOEKS AGENDA

Lezing M. Lunter Ere-escorte Prinsjesdag met facultatief diner
Woensdag, 12. Oktober 2022, 15:00 - 20:00

Op woensdag 12 oktober om 15.00 uurkomt de Heer Michael Lunter een lezing houden over de Ere-escorte Cavalerie tijdens Prinsjesdag. Ieder jaar tijdens Prinsjesdag worden Koning en Koningin begeleid door het Cavalerie Ere-Escorte. Een traditie die terug gaat tot in de 19e eeuw. Deze bereden eenheid van meer dan 60 ruiters te paard en bestaande uit reserve en beroeps militairen houdt hiermee ook de tradities in stand van het huidige en van de voormalige Cavalerie regimenten. Aan het escorteren van de Koning gaat een gedegen voorbereiding vooraf, zodat uiteindelijk binnen een paar dagen het escorte gereed is om uitvoering te geven aan de opdracht. In de lezing zal nader worden ingegaan op de geschiedenis, de voorbereiding, het optreden zelf, maar ook aan de positie van een bereden eenheid in de huidige tijdgeest. De lezing zal worden gehouden in Herenboerderij de Hucht, Stationsstraat 24 te Elst. Na afloop kunt u eventueel deelnemen aan een twee gangen diner inclusief een drankje en met koffie/thee na. Mocht U hieraan deel willen nemen dan dient U vóór 5 oktober  Euro 29,50 over te maken op de rekening van de penningmeester (NL81 INGB 0001 0219 12) met vermelding van uw keuze voor vlees, vis of vegetarisch voor het voor-, en hoofdgerecht. Wij zien zijn lezing met belangstelling tegemoet.

 
SECRETARIAAT  
E: bureau@voeks.nl 
T: 070 377 2371
M: 06 1912 7703

IBAN: NL14 INGB 0000 040 508
t.n.v. VOEKS