Regio Leiden

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

De lezing over Portolaankaarten die op het programma stond voor 18 november 2021, kan - mede vanwege de coronamaatregelen - geen doorgang vinden. 
Het is de bedoeling de lezing in maart 2022 te laten plaatsvinden. We houden u op de hoogte!