REGIO RIJNMOND

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

 fotoknop  

Wandeling Schiedam, woensdag 6 oktober 2021.

 

Om 10.00 uur op deze regenachtige dag was het verzamelen op het Stationsplein bij Café ‘t-Centrum waar de beheerder Mehmet speciaal voor ons de deur iets eerder dan gebruikelijk had geopend. Door een seinstoring bij NS was ik zelf 10 minuten te laat en bij aankomst zat iedereen al lekker te babbelen onder het genot van het gratis kopje koffie of thee. Brenda, mijn rechterhand bij de wandelingen, had iedereen al opgevangen.

De opkomst was vrij groot, namelijk 20 personen waarvan er enkelen voor het eerst mee gingen.

Na mijn gebruikelijke inleiding gingen we op pad. Het was droog dus dat viel niet tegen. Op naar de Schie en dan langs de Schie naar de binnenstad via de ruïne van “Huis te Riviere” ook wel genoemd Huis Mathenesse of slot Mathenesse. De eigenaresse was Aleid van Holland (vrouwe Aleida), die het heeft laten bouwen in 1262. De locatie was echter ongelukkig want de veengrond was al niet stevig en bovendien bleek er een ondergronds stroompje te lopen. De belangrijkste functie was tol heffen voor de schepen die op de Maas voeren met goederen voor de branderijen.

Gelukkig liepen er enkele inwoners van Schiedam mee, die mij konden aanvullen of corrigeren waar het niet klopte. Verder ging het door naar de oude binnenstad en bij het I-punt, waar de oude waag weer in ere is hersteld en opgehangen, werden we naar binnen gehaald door de vriendelijke medewerkster. Zij was bereid om de kerkdeur te openen zodat we een blik in de grote kerk konden werpen. Daar was de organist aan het oefenen met een leerling, heel indrukwekkend. Bij vertrek regende het wat maar we lieten ons niet kisten en op naar de lange haven waar het vroeger allemaal gebeurde. Het centrum van de jenever stokerijen en alles wat daarmee te maken had zoals de opslag van graan en andere ingrediënten maar ook bijvoorbeeld de glasblazerijen. Daar werden flessen vervaardigd om de jenever in te verpakken en over de hele wereld te verspreiden. De stokerijen (392 in totaal) zijn allemaal weg maar sommige gebouwen zijn nog gebleven. Ze zijn te herkennen aan de grote deur met twee ramen aan de rechterkant en één raam aan de linkerkant, beide voorzien van tralies. In twee van de oude stokerijen zit nu een chocolaterie en in een andere is het jenevermuseum gevestigd waar nog echt gestookt wordt. Van de windmolens, waar het graan gemalen werd zijn er nu nog zeven over en deze molens zijn met ruim dertig meter (flatgebouw van 11 verdiepingen) de hoogste ter wereld in hun soort.

Het was een leuke dag met weinig wandelen, maar veel te zien en teveel in de korte tijd die we hadden want om 13.00 uur stond de tafel klaar voor de lunch in het “Oude Stadhuis”. Iedereen had de Coronacheck bij zich en bijna de hele groep, totaal 16, ging gezellig mee lunchen.

De volgende wandeling is donderdag 4 november in Middelharnis op Goeree, dat ook bij Rijnmond hoort. Je kunt daar gratis parkeren op het Spuiplein of aan de Herman Heijermansingel.

Daarna gaat de winterstop in

Kees den Heijer

 fotoknop  

Wandeling Quackjeswater donderdag 2 september 2021

Op donderdag 2 september is door 18 mensen gewandeld in het Voornse Duin bij het Quackjeswater. Het was verzamelen om 10.00 uur bij restaurant Boelies waar we op het terras genoten van een kopje koffie of thee en voor sommigen met iets erbij. Het restaurant had speciaal voor ons de deuren wat eerder geopend. We mochten weer acht nieuwe wandelaars begroeten en dat is fijn. Soms ontmoet je collega’s die je al heel lang niet gezien hebt en dan is het heel leuk bij te praten of opnieuw kennis te maken.

Het was heerlijk rustig weer en de zon deed al verwoede pogingen het wolkendek open te breken, wat niet lang daarna lukte.

Rond 10.30 uur gingen we op pad naar het Noordzeestrand via het voetgangersviaduct onder de Haringvlietweg. We liepen driftig keuvelend circa 1 km over strand en bogen toen af naar de duinen op weg naar het Quackjeswater. Daar zijn we helemaal omheen gelopen en hebben op de diverse uitkijkpunten het vogelleven op het meer bewonderd. Daarna gingen we via dezelfde weg terug naar restaurant Boelies waar de gereserveerde tafels voor de lunch klaar stonden en we om ongeveer 13.15 arriveerden. Op twee na bleef iedereen lunchen en werd er nog gezellig nagepraat.

Het Quackjeswater is een duinmeer ontstaan in de 18de eeuw. Van een kale zandvlakte is het uitgegroeid tot een prachtig bosgebied met een grote populatie vogels. Hier komen onder andere lepelaars broeden en hun jongen groot brengen voordat ze weer terug vliegen naar Afrika. Verder zijn er populaties zilverreigers en aalscholvers en vele soorten eenden. In het najaar wordt het Quackjeswater veel bezocht door trekvogels zoals de spreeuw, koperwiek en kramsvogel. Zij komen op de bessen af die er dan in overvloed zijn.

Het Quackjeswater dankt zijn naam aan de Kwak, een zeer zeldzame nachtreiger die op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als ernstig bedreigd staat. Vroeger werd de naam geschreven met een Q.

Het was weer een zeer geslaagde wandeling en de volgende is een stadwandeling in Schiedam op woensdag 6 oktober.

Kees den Heijer, wandelcoördinator Voeks Rijnmond

 fotoknop  

Wandeling Ridderkerk woensdag 2 juni 2021

Ja ja inderdaad, we mochten weer

Dankzij de versoepelingen na de complete lockdownwas dit de eerste wandeling van Voeks Rijnmond van dit jaar. De vorige was begin september 2020 in Hoek van Holland.

De verzamelplaats was Paviljoen Struis aan de rivier de Noord bij de aanlegsteiger van de waterbus en verzameltijd was zoals gebruikelijk 10.00 uur. Bij mijn aankomst om 9.58 uur stond bijna de hele groep al ongeduldig te wachten en te genieten van het mooie uitzicht op het drie rivieren punt Noord-Lek-Nieuwe Maas. Het was schitterend weer, volzonnig en temperaturen rond de 25 C. Het terras ging vrijwel gelijk open en daar waren we welkom in de schaduw om te genieten van de gratis koffie of thee en het was natuurlijk lekker bijkletsen. Na het welkomstpraatje ging de groep van 16 personen om kwart voor elf aan de wandel, iets later dan gepland. Deze keer waren er weer twee nieuwe gezichten en dat is altijd leuk.

Via het industrieterrein liepen we naar het Gorzenpark dat ontstaan is op een voormalige vuilstort. Het kanaal door de Gorzen naar de oude haven van Ridderkerk is hier gedempt met afval tot een hoogte van wel 22 meter en dat was best wel een uitdaging want daar moesten we tegenop. Boven aangekomen hadden we een prachtig uitzicht over de Crezéepolder, de Ridderkerkse griendende Noord en de molens van Kinderdijk waren eveneens te zien. Vanaf de uitkijktoren op dit punt is een groepsfoto genomen

De gorzen vormeneen buitendijks gebied dat bijna nooit meer overstroomd bij vloed in de brakwaterzonevan de delta, waar zout- en zoetwater minnende planten en bomen groeien. Vroeger was bijna de hele rivier de Noord voorzien van gorzen aan beide zijden.

Na genoten te hebben van het uitzicht zijn we weer afgedaald van onze uitkijkpost naar de ingang van de Crezéepolder. Dit is het jongste getijdegebied en in beheer van ZHL. Via de Ridderkerkse grienden zijn we teruggewandeld naar het restaurant. In deze griendenbevinden zichtwee beverburchtendie door nazaten van de eerste bevers uit de Biesboschbewoond worden. Helaas konden we ze door de overweldigende begroeiing niet waarnemen. 

Verder liepen we op de terugweg nog langs een kantoor gebouwd in de vorm van een zeegaand schipOp afstand denk je dat er een groot passagiersschip ligt, maar niets is minder waar.

Omstreeks 12.40 uur waren we terug bij het paviljoen voor de lunch waar de gereserveerde tafels, twee personen per tafel, gereed stonden. We konden ons laven aan een heerlijk koel drankje en genieten van een prima lunch. Natuurlijk stonden de kaken niet stil, er werd flink genetwerkt en ook voor bestuurstaken werden visjes uitgegooid.

De volgende wandeling is op 2 september. Houd de website, Voeksnieuws en Nieuwsflits in de gaten. En voor nu een hele fijne zomer!

De foto’s tijdens de wandeling zijn genomen door Ton Veringmeier. Ze kunnen via de Voeks Rijnmond website bekeken worden. 

Kees den Heijer, wandelcoördinatorVoeks Rijnmond.

 fotoknop

 

Wandeling Hoek van Holland  9 maart 2020

 fotoknop

 

Wandeling eiland van Brienenoord  5 maart 2020

 fotoknop

 

Rijnmond Regionale Ledenvergadering  26 februari 2020

 fotoknop

 

Dinnerclub Courzand  14 februari 2020

 fotoknop

 

Voeks-Rijnmond Nieuwjaarsreceptie   7 januari 2020

fotoknop

 

Voeks-Rijnmond Kerstdiner   19 december 2019