U ontvangt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Bekijk het overzicht van uw pensioen.

In het UPO ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Shell. U ziet ook wat er voor uw nabestaanden verzekerd is bij uw overlijden. In mijn-Shellpensioen hebben we alle belangrijke informatie over uw pensioen verzameld. U vindt daar ook uw UPO.

MIJN-SHELLPENSIOEN

Haal meer uit uw pensioenoverzicht!
Bekijk hier de korte instructievideo en raadpleeg de speciale pagina voor meer informatie.


Each year you receive a Uniform Pension Overview (UPO).

View the overview of your pension.

The UPO tells you how much pension you have accrued with Shell. And which insurance has been arranged for your surviving relatives in the event of your death. In my-Shell pension we have collected all important information on your pension. There you find your UPO too.

MY-SHELL PENSION

Get more out of your pension overview!
Watch the short instruction video and consult the special 
page for more information