Back to Top

VOEKS ACTIVITEITEN

Teneinde de contacten tussen de leden onderling te bevorderen en bestaande contacten te behouden, kunnen door de regionale besturen activiteiten op het gebied van ontspanning en cultuur worden georganiseerd. Voor landelijke evenementen draagt het hoofdbestuur de verantwoordelijkheid. De evenementen en activiteiten worden gepubliceerd in Voeksnieuws, Voeks-Online en op de Voeks website.

 

Activiteiten georganiseerd door de Voeks regio's.

Klik voor activiteiten van een bepaalde regio op de hieronder vermelde regio naam.

AMSTERDAM
ARNHEM/APELDOORN 
HET STICHT
DEN HAAG
HAARLEM/ALKMAAR
LEIDEN
HET NOORDEN
RIJNMOND
TWENTE
HET ZUIDEN