Back to Top

ALGEMEEN

In Het Sticht zijn de activiteiten met name gericht op Excusies (Natuur, Museum, Stad), Lezingen en  Sociale Events zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst en het Kerstdiner. Daarnaast vindt jaarlijks in het voorjaar de Regionale ledenvergadering plaats. Allemaal aangename gelegenheden om contacten met de leden in de regio weer aan te halen!

Informatie over de individuele activiteiten zijn via de Agenda pagina of de links in het Jaaroverzicht beneden te vinden. Daarnaast worden ze maandelijks in Voeksnieuws aangekondigd en zal elke eerstvolgende aktiviteit op Homepage van deze Het Sticht website worden vermeld. ca

In principe zijn de bijeenkomsten elke derde dinsdag van de maand. Lezingen, de Regionale Ledenvergadering en de Nieuwjaars bijeenkomst vinden plaats op een vaste locatie: Het cultureel centrum 'Champ'Aubert',  Boterbloem 1 te Driebergen

Het bestuur streeft ernaar om omstreeks de jaarwisseling het activiteiten programma van het komende jaar op de Agenda pagina van deze website te plaatsen alsmede per email/post toe te zenden.

  

JAARPROGRAMMA 2023

Datum Onderwerp
 Dinsdag 3 Januari  2023                Nieuwjaars bijeenkomst Champ'Aubert
 Dinsdag 21 Februari 2023  Lezing Ton Sluman over Staley Kubrick (Champ'Aubert)
 Dinsdag 28 Maart 2023  Het Sticht Regionale Ledenvergadering & Lezing Ewald Breunesse over de Energietransitie / scenarios (Champ'Aubert)
 Dinsdag 18 April 2023  Lezing Bert ten Arve - Zorgverzekering Achmea  (Champ'Aubert)
 Dinsdag 9 Mei 2023   Excursie Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
 Dinsdag 20 Juni 2023  Excursie Kasteel De Haar in Haarzuilens
 Dinsdag 19 September 2023  Excursie Amersfoort, Boottocht en bezoek Mondriaanhuis
 Woensdag 18 October 2023  Excursie Beeld en geluid museum Hilversum
 Maandag 20 November 2023  Lezing Rika en Harry Houthuijsens over Alaska (Champ'Aubert)
 Dinsdag 19 December 2023  Kerstdiner (locatie volgt)

 

Beleid van Het Sticht  voor de georganiseerde activiteiten:

Om de kosten van onze activiteiten beheersbaar te houden, hanteert Het Sticht de volgende uitgangspunten:

    • Deelnemers aan een activiteit dienen zich tenminste 5 dagen tevoren aan te melden en te betalen, (tenzij in de vooraankondiging een andere termijn wordt genoemd),
    • Voor activiteiten met een beperkte capaciteit geldt de volgorde van  aanmelding en “vol is vol”. Eventueel zal met een wachtlijst worden gewerkt,
    • Deelnemers aan een museumbezoek die niet in het bezit zijn van een
    • Museumkaart, dienen zelf de toegangsprijs te voldoen bij de kassa van het museum,
    • In het geval van een annulering tenminste 5 werkdagen voor de datum van de activiteit, vindt volledige restitutie van gedane betalingen plaats,
    • In het geval van late annulering (minder dan 5 werkdagen voor de datum van de activiteit) wordt per geval achteraf bekeken of (gedeeltelijke) restitutie mogelijk is. Door Voeks Het Sticht al gemaakte “onvermijdbare kosten” worden niet gerestitueerd; kosten die op basis van nacalculatie worden gemaakt, komen wel voor terugbetaling in aanmerking;
    • Bedragen kleiner dan € 5,00 worden niet gerestitueerd;
    • Bij “no shows” vindt nooit restitutie plaats.

 

Van de meeste aktiviteiten wordt er een kort verslag geschreven die U vinden kunt op de webpagina Aktiviteiten -  Verslagen. Ter info, soms kan het gebeurden dat er na het aanklikken van een link in een dergelijk verslag om een Microsoft OneDrive password wordt gevraagd. In dat geval klikt U het pop-up venster dicht en klikt U de link opnieuw aan. Dit zou U toegang moeten geven tot bijvoorbeeld de foto's.

 

Activiteit 3 Naardermeer 2