REGIO HET STICHT

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

In Het Sticht zijn de activiteiten met name gericht op Excusies (Natuur, Museum, Stad), Lezingen en  Sociale Events zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst en het Kerstdiner. Daarnaast vindt jaarlijks in het voorjaar de Regionale ledenvergadering plaats. Allemaal aangename gelegenheden om contacten met de leden in de regio weer aan te halen!

Informatie over de individuele activiteiten zijn via de Agenda pagina of de links in het Jaaroverzicht beneden te vinden. Daarnaast worden ze maandelijks in Voeksnieuws aangekondigd en zal elke eerstvolgende aktiviteit op Homepage van deze Het Sticht website worden vermeld. ca

In principe zijn de bijeenkomsten elke derde dinsdag van de maand. Lezingen, de Regionale Ledenvergadering en de Nieuwjaars bijeenkomst vinden plaats op een vaste locatie: Het cultureel centrum 'Champ'Aubert',  Boterbloem 1 te Driebergen

Let U er op dat voor deze activiteiten de Corona maatregelen van de Overheid gelden. Op dit moment zijn dat  maatregelen die per 25 September 2021 zijn ingegaan. Dat betekend onder meer dat bij een activiteit die (gedeeltelijk) binnen plaats vindt U een bewijs van vacinatie (Corona QR code) of een geldig recent negatief testresultaat moet kunnen tonen om aan die activiteit deel te nemen.


 Het bestuur streeft ernaar om omstreeks de jaarwisseling het activiteiten programma van het komende jaar op de Agenda pagina van deze website te plaatsen alsmede per email/post toe te zenden.

  

JAARPROGRAMMA 2022

(Programma afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen)

Datum Onderwerp
Dinsdag 4 Januari 2022 Afgelast i.v.m Corona Nieuwjaars bijeenkomst
Dinsdag 15 Februari 2022 Afgelast i.v.m. Corona Lezing Stanley Kubrick
Dinsdag 15 Maart 2022 Regionale leden Vergadering en Lezing over portolaankaarten
Dinsdag 19 April 2022 Lezing over het boek Verborgen erfenissen
Dinsdag 17 Mei 2022 Excursie Kasteel Groeneveld (Baarn)
Dinsdag 21 Juni 2022 Excursie boottocht over de Vecht (incl. luxe broodjes lunch)
Dinsdag 20 September 2022 Eccursie Oudewater, stadswandeling en bezoek aan de Heksenwaag
Dinsdag 18 October 2022 Excursie Museum Huis Doorn
Dinsdag 22 November 2022 Lezing Kenan Yldrin (Directeur Shell Pensioenburea Nederland) over het Shell Pensioen
Dinsdag 20 December 2022 Het Sticht Kerstdiner

 

 

 

Activiteit 3 Naardermeer 2