REGIO HET STICHT

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

In Het Sticht zijn de activiteiten met name gericht op Excusies (Natuur, Museum, Stad), Lezingen en  Sociale Events zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst en het Kerstdiner. Daarnaast vindt jaarlijks in het voorjaar de Regionale ledenvergadering plaats. Allemaal aangename gelegenheden om contacten met de leden in de regio weer aan te halen!

Informatie over de individuele activiteiten zijn via de Agenda pagina of de links in het Jaaroverzicht beneden te vinden. Daarnaast worden ze maandelijks in Voeksnieuws aangekondigd en zal elke eerstvolgende aktiviteit op Homepage van deze Het Sticht website worden vermeld. ca

In principe zijn de bijeenkomsten elke derde dinsdag van de maand. Lezingen, de Regionale Ledenvergadering en de Nieuwjaars bijeenkomst vinden plaats op een vaste locatie: Het cultureel centrum 'Champ'Aubert',  Boterbloem 1 te Driebergen


 Het bestuur streeft ernaar om omstreeks de jaarwisseling het activiteiten programma van het komende jaar op de Agenda pagina van deze website te plaatsen alsmede per post toe te zenden.

 

JAARPROGRAMMA

 

Datum
Onderwerp
januari 2021 t/m juni 2021
 Programma vervallen i.v.m. Corona. Regioledenvergadering (16-3-2021) via email
dinsdag 21  september 2021
Excursie Gooilust en Vechtstreek
dinsdag 19 oktober 2021
Excursie Fort aan de Buursteeg -Grebbelinie 
dinsdag 16 november 2021
Lezing Chernobyl, 30 jaar later
dinsdag 14 december 2021
Kerstdiner (voorlopige datum)

 

 

Activiteit 3 Naardermeer 2