opgericht 16 april 1951

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

 

 

Regionale Leden Vergadering.

Het bestuur van de regio Haarlem/Alkmaar nodigt u uit voor de regionale ledenvergadering (RLV) op woensdag 15 maart 2023. De vergadering vindt plaats in Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum. Huis van Hilde is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Het plein ligt aan de achterzijde van NS station Castricum, waar zich ook een ruime parkeerplaats bevindt. Meer over bereikbaarheid vindt u op de pagina OV / Auto (Parkeren).

 leden5 Huis van Hilde

U bent welkom vanaf 10.00 uur; vergadering is van 10.30 uur tot 12.00 uur.


De agenda vindt u, evenals de overige vergaderstukken, na 22 februari 2023 op de website, maar zijn vanaf die datum ook per e-mail of telefonisch bij de secretaris op te vragen.

Concept agenda: opening, vaststellen agenda, mededelingen door de voorzitter, concept notulen vorige vergadering (RLV 09-03-2022), verslag van de penningmeester (verslag 2022 en budget 2023), de kascommissie, decharge penningmeester, verkiezing kascommissie, jaarverslagen van de secretaris, coördinator welzijnswerk en commissaris activiteiten, decharge bestuur, bestuurszaken w.o. opvolging secretaris en commissaris activiteiten, rondvraag, sluiting.

Eventuele aanvullende agendapunten kunnen tot 10.30 uur bij de secretaris worden aangemeld.

Na de vergadering wordt u een drankje door het bestuur aangeboden. Aansluitend volgt om 12.30 uur de lunch. Na de lunch is er vanaf 13.30 uur een lezing die tot circa 16.30 uur zal duren.

De lezing wordt gegeven door dhr. Kenan Yildirim (Managing Director – Shell Pensions) die zal ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Shell pensioenen.

Kosten.                                                                     

  • Wanneer u zowel de vergadering als lezing bijwoont dan zijn de kosten €2,50.
  • Wanneer u enkel naar de lezing komt, zonder lunch dan zijn de kosten €5,00.

Dit bedrag moet worden overgemaakt op de rekening van de penningmeester (Bankrekening NL63 ABNA 0561 5013 86 t.n.v. Voeks Haarlem-Alkmaar te Heemstede) U komt pas op de deelnemerslijst te staan wanneer het verschuldigde bedrag op de rekening van Voeks HaarlemAlkmaar (zie colofon) staat.

Vanwege de grootte van het restaurant is het maximum aantal deelnemers dat zowel de vergadering als de lezing kan bijwonen, en dus ook deelneemt aan de lunch, 45 personen. De grootte van de zaal waarin de lezing wordt gehouden is 90 personen, m.a.w. naast de 45 personen die zowel vergadering als lezing bijwonen kunnen nog 45 personen zich opgeven voor enkel de lezing. Voor beide situaties geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt.

nieuwepensioenwet 390x225

Het bestuur verwacht een grote belangstelling voor de lezing doordhr. Kenan Yildirim en hopelijk ook voor de RLV. Het maximum aantal personen dat in de grote zaal in het Huis van Hilde kan plaatsnemen is 90. Uiterste datum waarop u zich kunt opgeven is 1 maart 2023. U wordt verzocht zich aan te melden door gebruik te maken van het aanmeldformulier op de website, maar een telefoontje naar de secretaris of activiteiten commissaris mag ook. Wilt u bij uw opgave duidelijk vermelden of u zowel de vergadering als de lezing bij wilt wonen en eventuele speciale wensen m.b.t. de lunch.

Wanneer u vervoer wilt laat het de secretaris of commissaris activiteiten weten, zij zullen dan regelen dat u mee kunt rijden.

Het bestuur ziet uw aanmelding met plezier tegemoet. Tijdens de vergadering en lezing zijn we bereikbaar op tel. nr. 06-28 15 41 90.