Ongetwijfeld bent U ervan op de hoogte dat de WTP, de nieuwe pensioenwet, nu sinds 1 juli van kracht is geworden. Dit heeft tot gevolg dat de sociale partners Shell Nederland (SN) en de Centrale Ondernemings Raad (COR) met een voorstel moeten komen hoe de in deze wet vastgelegde wijzigingen vorm kan worden gegeven. De Hoorrecht commisie heeft inmiddels een aantal meetings met SN en de COR gehad en er zijn twee vergaderingen met de klankbord commissie geweest.

Hierbij hebben de Besturen van Voeks Haarlem/Alkmaar en Amsterdam het genoegen U uit te nodigen voor een bijeenkomst waarin de Voeks Hoorrecht commisie U op de hoogte wil brengen van de stand van zaken en discussiĆ«ren over de twee opties die er voor de gepensioneerden en slapers zijn: invaren of niet invaren.

 

Er zijn twee sessies gepland op vrijdag 22 september a.s.

Locatie: Museum Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum.

Deze locatie ligt vlak bij het NS station van Castricum en heeft ook ruime parkeer gelegenheid.

Sessie 1: 10.00-12.30  

Sessie 2: 13.15-16.00

Gaarne vernemen wij naar welke sessie U wilt komen. Er is ruimte voor 80 personen/sessie. (Toewijzingen/reservering van plaatsen zal gebeuren op volgorde van binnenkomst van aanmeldingen via onze regio Voeks website.

De sessies zullen stipt op tijd beginnen om de Hoorrecht commisie leden voldoende presentatie tijd te geven en iedereen ook de gelegenheid te geven vragen te stellen.

We verwachten vanwege het belang van het onderwerp en gezien het feit dat dit de eerste keer is dat U zich formeel over deze Wet kunt uiten veel deelnemers en U wordt dan ook verzocht om zelf op eigen rekening eventueel voor of na de sessies koffie bij de bar te kopen. Er is geen tijd en plaats om dat in de zaal te regelen.

Zoals gebruikelijk kun U zich aanmelden via de welbekende (aanmeldknopvoor activiteiten tot uiterlijk 8 september a.s. Hierbij dient U duidelijk aan te geven of U de ochtendsessie dan wel de middagsessie wil bijwonen.