opgericht 16 april 1951

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

Het bestuur van de regio Haarlem/Alkmaar heeft mw. Marianne Hartman benoemd tot voorzitter van de regio als opvolger van dhr. Peter Hougardy.

Door de leden, die zowel via e-mail als het Voeksnieuws van de voordracht op de hoogte waren gebracht, zijn geen bezwaren tegen haar benoeming dan wel tegenkandidaten ingebracht.

Het bestuur bedankt Peter voor zijn inzet voor de regio en wenst hem veel plezier in zijn nieuwe functie binnen het DB van de vereniging.