opgericht 16 april 1951

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

Door de coronacrisis moeten alle bezoekjes aan de leden van 80 jaar en ouder nog achterwege blijven en deels wordt dit ondervangen met telefoontjes, kaartjes, elektronische berichten en dergelijke. Het bestuur wilde graag iets doen en daarom is besloten om hen een bloemengroet te bezorgen. Op vrijdag 5 juni is bij 225 leden een bloemetje bezorgd met een kaartje met daarop de tekst: ‘Helaas geen bezoek, maar veel sterkte en gezondheid gewenst in deze bijzondere tijden. Hartelijke groeten van uw Voeks regiobestuur Haarlem/Alkmaar’.  

Uit de vele reacties die via e-mail en telefoon zijn binnengekomen, is wel gebleken dat deze bloemengroet heel erg is gewaardeerd.