Opgericht 25 september 1950

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

Het Hoofdbestuur van Voeks bestaat uit een Dagelijks Bestuur en uit elke Voeks regio een regio gedelegeerde.

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur: 

  Bestuursfunctie:  Naam: 
      Voorzitter  Henk Plasman
   Vice-voorzitter  Vacature
   Secretaris  Geralda Flap
   Penningmeester  Job Kok
   Landelijk coördinator welzijnswerk  Albert Don
   Commissaris activiteiten en Zorg  Peter Meijer
   Commissaris Communicatie  Peter Hougardy
   Commissaris IT  Pieter Poortstra
   Commissaris Pensioenen  Vacature

 Opnemen van contact met het Voeks dagelijks bestuur  kan via het Voeks secretariaat (Bureau Voeks) Zie hiervoor de contactpagina

 

 Regiogedelegeerden (tevens regiobestuur voorzitters)

  Voeks Regio:                                       Naam: 
      Amsterdam  Nico Beek
   Apeldoorn  Wim Caljouw
   Arnhem  Liesbet Peters-Naarding
   Het Sticht  Jan Geijsel
   Den Haag  Richard van Ruler
   Haarlem/Alkmaar  Marianne Hartman
   Leiden  Ton Sluman
   Het Noorden  Art Timmer
   Rijnmond  Hans Burger
   Twente  Gert Landeweerd
   Het Zuiden  Bram Steenks

Opnemen van contact met een regio kan via de Regio webpagina's (of via de algemene contactpagina)