Het bestuur heeft kennisgenomen van het overlijden van haar oud voorzitter, dhr. H.J.F. Niemeijer op maandag 19 september 2022. Henk Niemeijer is vanaf februari 1994 tot februari 2003 voorzitter van het regiobestuur Haarlem/Alkmaar geweest, een taak die hij met veel plezier en inzet voor onze leden heeft uitgevoerd. Voor zijn inzet voor zowel de regio als Voeks in zijn geheel werd hij terecht benoemd tot lid van verdienste. 

Het bestuur gedenkt Henk met grote eerbied en respect en leeft mee met zijn echtgenote en familie. We hopen dat de herinneringen aan Henk hen troost en sterkte zal bieden om dit verlies te dragen.