Openings slide RLV 23

 

 

Op 10 maart 2023 heeft Regio Het Zuiden, een gezellige en goed bezochte Regionale Leden Vergadering (RLV) gehouden.

Publiek 1

Ruim 70 personen hebben met veel belangstelling en interesse geluisterd naar het Bestuur.

Tijdens deze bijeenkomst zijn secretaris Annie Heeren-Snoijs en penningmeester Hans Legierse herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

Hans presenteert 2Peter presenteert

Hans Legierse, onze penningmeester, gaf een overzicht van de financien.                                       Peter Verhulst presenteerde het Welzijnswerk in 2022

 

Jac Schoonen gaf een presentatie over de activiteiten in 2022. Stuk voor stuk goed bezocht met hoge waarderingscijfers. Hij draagt het stokje nu over aan Carla Schreuders, die unaniem benoemd is op de vergadering tot de nieuwe Activiteitencoördinator. Jac heeft deze rol bijna 9 jaar met veel verve vervuld en het zijn grote schoenen die Carla met veel enthousiasme gaat vullen. Carla gaat hierbij - net als Jac- samenwerken met Jo Janssen (Zuidoost Brabant/Limburg) en Kees de Wee (Zeeland)

Activiteitenteam Op de foto vlnr: Jac, Carla, Jo en Kees

 

Aaandachtig werd er geluisterd naar het betoog van Albert Don van het Dagelijks Bestuur over wat er allemaal gaat veranderen als de 1e kamer de nieuwe pensioenwet binnenkort zou goedkeuren. Op veel vragen van de deelnemers moest hij het antwoord schuldig blijven omdat er nog maar zo weing echt bekend is. Op korte termijn organiseert VOEKS in samenwerking met het Shell Pensioenfonds zgn roadshows in het hele land om ons hierover verder in te lichten.

Albert Don presenteertAlbert Don aan het woord.

 Alle presentaties nog 's bekijken? Klik op deze link:  RLV_2023_presentaties.pdf

Na een heerlijke lunch is met nog veel meer interesse en belangstelling geluisterd naar de zeer boeiende presentatie van Richard Boll van Shell Chemical Park Moerdijk over de transitie van Shell van een oliemaatschappij naar een duurzame energiemaatschappij. Klik hier voor de presentatie van Richard

Presentator SNCRichard Boll duidt de weg naar de toekomst van Shell Chemical Park Moerdijk.