WTP Position Paper plus Toelichting

Het 'Position Paper' van de Voeks Hoorrechtcommissie zoals die is verstuurd naar de Shell Nederland en de Centrale Ondernemings Raad (COR) en een aparte toelichting daarop zijn nu algemeen beschikbaar.

Klik op de onderstaande links om de documenten te openen.

Position Paper Voeks Hoorrechtcommissie tav de WTP

Toelichting bij het WTP position paper Voeks Hoorrechtcommissie