Beste Voeksleden,

Het definitieve Transitieplan SSPF van SN/COR in het kader van de WTP wordt in de loop van woensdag 3 juli 2024 op het open gedeelte van de Voekswebsite geplaatst, alsmede een brief d.d. 1 juli 2024 van de president-directeur van SN, B.F. Everts, en de voorzitter van de COR, T. Terwindt aan de VHC.

Transitieplan SSPF

Brief van de president-directeur

Het definitieve Transitieplan SNPS is ook geplaatst op de website. De VHC heeft niet het hoorrecht uitgeoefend op dit Transitieplan, Het aantal Voeksleden die deelnemer is in SNPS is niet representatief om het hoorrecht uit te oefenen.

Transitieplan SNPS

Kijk ook op de website van Shell www.nieuwpensioenbijshell.nl  waar alle informatie en documenten betreffende de WTP te vinden zijn.

In juli zullen er webinars worden gehouden waarin SN een toelichting zal geven op de Transitieplannen  en de VHC op het Hoorrechtrapport over het Transitieplan SSPF.

De Voeks Hoorrechtcommissie