Wordt mijn pensioen bij SSPF verhoogd?

19 januari

Ontvangt u een pensioenuitkering? Dan wordt uw pensioen in veel gevallen verhoogd. Dit heet indexatie. Of dat voor u geldt, hangt af van het soort pensioen dat u krijgt. Ook kan de hoogte van de indexatie verschillen. U ontvangt daarom begin februari een brief over de verhoging van uw pensioen.

Ontvang je pensioen van SSPF?
Elk jaar probeert het bestuur van SSPF uw pensioen te laten meestijgen. Zo heeft het SSPF-bestuur in 2022 zowel een indexatie van 5% als een inhaalindexatie van 0,7% toegekend*. Indexeren kan uiteraard alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De stijging is daarom niet gegarandeerd. Het bestuur besluit ieder jaar of het mogelijk is om de pensioenen te verhogen.*

 

*Of u deze verhoging in 2022 hebt gekregen hangt af van het soort pensioen dat u ontvangt. Werkte u of uw partner tot 1 februari 2022 bij Shell? Dan hebt u geen verhoging gemist. Uw pensioen werd daarom in 2022 alleen verhoogd met 5%.

Het bestuur heeft besloten om voor 2023 een indexatie van 8% toe te kennen*
De verhoging van uw pensioen vindt plaats per 1 februari en wordt uitbetaald in maart. In het najaar van 2023 beoordeelt het bestuur de eventuele toekenning van extra indexatie. Hierbij wordt de gewijzigde berekening van de inflatie door het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt.

*Of u 8% indexatie ontvangt, hangt af van het soort pensioen dat u ontvangt. U leest in uw persoonlijke brief welke verhoging voor u geldt.

Indexatie als u werkt en pensioen opbouwt bij SSPF
Als u pensioen opbouwt, wordt uw opgebouwde pensioen in 2023 en 2024 onvoorwaardelijk verhoogd met 2,0% per jaar. Dit heet indexatie en vindt jaarlijks plaats op 1 februari.

Hoe verhoudt de indexatie van SSPF zich tot andere pensioenfondsen in NL?
SSPF is ultimo 2022 volledig “bij” met alle indexaties, dat wil zeggen dat alle inhaalindexaties zijn gedaan en er geen indexatieachterstanden zijn voor onze gepensioneerden.

Zoals uit de vergelijking blijkt met de 5 (grootste) pensioenfondsen in Nederland, heeft SSPF een goed indexatie-resultaat gehaald in de afgelopen jaren.

Cumulatieve indexatie 2015 2023 NL

Zorgt u ervoor dat uw gegevens bij ons bekend zijn?
Dan kunnen wij u goed informeren. U controleert en wijzigt uw gegevens via mijn-Shellpensioen.nl.

Lees meer over het indexatiebeleid van SSPF.