Briene Zijlmans (voorzitter), Jan Lunenborg (secretaris)

Het vorige bericht van het VO dateert van april jl. Sindsdien hebben enkele verdere kennissessies plaatsgevonden. Hierbij wordt het VO samen met de Voeks Hoorrechtcommissie bijgepraat door experts uit de pensioensector over de WTP, georganiseerd door SPN. Dit gaat o.a. over contractvormen, invaren of hard sluiten en vermogensbeheer. Het doel blijft dat zowel de Voeks Hoorrechtcommissie als het VO beide goed beslagen ten ijs komen op de verschillende momenten in het transitietraject: de Voeks Hoorrechtcommissie - zeer belangrijk - in het begin tijdens de inspraakmomenten in de onderhandelingsfase en het VO - ook belangrijk - achteraf om uiteindelijk te beoordelen of het SSPF bestuur in alle redelijkheid, zorgvuldigheid en evenwichtigheid een uitvoeringsbesluit heeft genomen over de door sociale partners overeengekomen nieuwe regeling.


Op 6 juli 2023 heeft er weer een reguliere vergadering van het VO plaatsgevonden. We hebben afscheid genomen van drie gewaardeerde leden van het VO. Marloes Michon (lid A, werkgevers), Ben van den Berg (lid B, werknemers) en Henk Krijgsman (lid C, gepensioneerden en slapers). Elk van hen had de volle eerste, tweede en derde termijn vervuld en bij deze danken wij zeer de drie afzwaaiende VO leden voor hun getoonde inzet en aanzienlijke inbreng. Namens de werkgever is Sophie van Sadelhoff (lid A) benoemd. De vierde zetel van het VO, voor de werknemers, zal nu door het contigent gepensioneerden en slapers worden vervuld, hetgeen een betere reflectie is van de actuele getalsverhoudingen tussen deze laatste categorie en de werknemers. Dit betekent dat het VO nu versterkt wordt met de volgende C leden: Frans Lacon, die reeds inleerder was en Delia Wind. Met deze benoemingen en met de aanwezigheid van de al eerder bereid gevonden inleerders heeft het VO weer additionele juridische, financiƫle en IT expertise aangetrokken en ook anderszins vooruitgang geboekt op het terrein van diversiteit. Hans-Peter van Arkel (lid B, werkgevers) is benoemd tot vicevoorzitter van het VO. Als VO hebben we in meer detail gesproken over onze eigen kennisontwikkeling en hoe we onze deskundigheid gaan vergroten. We hebben ook het eigen jaarplan voor 2023 besproken.


Na deze interne vergadering heeft het overleg met het bestuur van SSPF plaatsgevonden, waarbij een aanzienlijke hoeveelheid reguliere updates aan de orde kwamen en waarbij wederom tijd is besteed aan de beleggingen en de toekomstige implementatie van de WTP. Het bestuur deelde ook een eerste concept omtrent het zogenaamde evenwichtigheidskader, een belangrijk toetsingselement in de beoordeling te zijner tijd door het bestuur of de uiteindelijke WTP overeenkomst tussen de werkgever en de COR evenwichtig, zorgvuldig en uitvoerbaar is. Het VO waardeert de openheid van het bestuur en steunt de conceptuele uitgangspunten.


De volgende vergadering met ditmaal de directie van SPN zal in oktober plaatsvinden. In de tussentijd blijft het VO het dossier van de partieel openstaande indexatie over 2022 monitoren.


De dekkingsgraad van SSPF staat op een niveau van 138,7 per eind juni 2023. De beleidsdekkingsgraad (= het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is per saldo iets hoger dan eind 2023, van 139,4 per jaareinde 2022 naar 140,4 per eind juni 2023.