Roadshows Voeks Wet Toekomst Pensioenen

De bijgevoegde informatieve presentatie is in september en oktober 2023 gebruikt tijdens de Roadshows over de Wet Toekomst Pesnioenen. Deze presentatie is van essentieel belang voor gepensioneerden en slapers binnen het Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF). De presentatie heeft als doel om helderheid te verschaffen over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) en de twee belangrijke varianten: Invaren en Hard Sluiten. We schetsen tevens de mogelijke gevolgen van de WTP voor SSPF-gepensioneerden en slapers, en nemen u mee in de afwegingen van de Voeks hoorrechtcommissie omtrent de cruciale keuzes die voorliggen. Ons streven is om een evenwichtig oordeel te vormen, mede dankzij de inbreng van de Voeks Klankbordgroep, externe adviseurs en waardevolle feedback van u, onze gewaardeerde gepensioneerden en slapers. Als u de presentatie die we tijdens het webinar gegeven hebben nog eens wilt terug zien, kijkt u dan op www.voeks.nl onder het laatste nieuws.

20231013_Presentatie_Roadshows_Voeks_sep-okt_2023_Voeks_website.pdf