Opgericht 25 september 1950

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

 

 

 

VOEKS PENSIOENCOMMISSIE

Voeks kent een Pensioencommissie die door het hoofdbestuur van Voeks wordt benoemd.
De commissie heeft tot taak het hoofdbestuur te adviseren en anderszins bij te staan bij de belangenbehartiging van de Voeksleden op pensioengebied.

Functie                                             Naam
Voorzitter B.P. Zijlmans (Briene)
Lid G.O.M. Alkemade (Godelieve)
Lid R.J.X. Wanders (Roland)
Lid T.S.C. Neefjes (Edo)
Lid H.K. Krijgsman (Henk)
Lid G.M.M. Hertogh (Gerard)
Lid H.J. Burks (Henk)
Lid J. Boerman (Jenneke)

 .

 
SECRETARIAAT  
E: bureau@voeks.nl 
T: 070 377 2371
M: 06 1912 7703

IBAN: NL14 INGB 0000 040 508
t.n.v. VOEKS