Opgericht 25 september 1950

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

 

VOEKS PENSIOENCOMMISSIE

Voeks kent een Pensioencommissie die door het hoofdbestuur van Voeks wordt benoemd.
De commissie heeft tot taak het hoofdbestuur te adviseren en anderszins bij te staan bij de belangenbehartiging van de Voeksleden op pensioengebied.

Functie                                             Naam
Voorzitter B.P. Zijlmans (Briene)
Lid J. Messerschmidt (Jolanda)
Lid G.O.M. Alkemade (Godelieve)
Lid R.J.X. Wanders (Roland)
Lid T.S.C. Neefjes (Edo)
Lid H.K. Krijgsman (Henk)
Lid G.M.M. Hertogh (Gerard)
Lid H.J. Burks (Henk)

 

COMMISSIE VITALE ZAKEN

In 2010 heeft Voeks een studie onder huidige en toekomstige gepensioneerden van Shell in Nederland uitgevoerd. Deze studie " pdf Voeks Vitaal (1.86 MB) " deed in 2011 een aantal aanbevelingen om de vitaliteit van de vereniging te versterken. De Commissie Vitale Zaken werd ingesteld om een deel van de aanbevelingen uit te voeren en is inmiddels opgeheven.