Back to Top

VOEKS COMMISSIES

 

VOEKS PENSIOENCOMMISSIE

Voeks kent een Pensioencommissie die door het hoofdbestuur van Voeks wordt benoemd.
De commissie heeft tot taak het hoofdbestuur te adviseren en anderszins bij te staan bij de belangenbehartiging van de Voeksleden op pensioengebied.

Functie Naam
Voorzitter B.P. Zijlmans (Briene)
Lid G.O.M. Alkemade (Godelieve)
Lid R.J.X. Wanders (Roland)
Lid T.S.C. Neefjes (Edo)
Lid J. van Bruggen (Hans)
Lid G.M.M. Hertogh (Gerard)
Lid H.J. Burks (Henk)
Lid J. Boerman (Jenneke)
Lid F.L. Lacon (Frans)
Lid D. Wind (Delia)

 

De samenstelling van het SSPF Verantwoordingsorgaan.