REGIO HET ZUIDEN

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

Een jaarvergadering in coronatijden op 18 september 2020 bij Regio het Zuiden.

Op 18 september werd de uitgestelde Regionale Leden Vergadering van VOEKS regio het Zuiden gehouden in het, voor het Zuiden centraal gelegen, van der Valk hotel in Gilze Rijen.  

De vergaderzaal was geprepareerd voor de 41 leden die zich hadden opgegeven en er was voldoende ruimte om aan de RIVM richtlijnen te voldoen. 

Na de opening door de voorzitter was het eerste agenda punt de verkiezing van een nieuwe voorzitter omdat Kees IJzerman de maximale termijn van 9 jaren bereikt had en de herverkiezing van de bestuursleden die een eerste termijn van drie jaar volgemaakt hadden.  Bram Steenks werd met algemene stemmen gekozen als nieuwe voorzitter en nam na felicitaties met een elleboogje van de vertrekkende voorzitter de leiding van de vergadering over. Annie Heeren en Hans Legierse werden herverkozen als respectievelijk secretaris en penningmeester terwijl Peter Verhulst benoemd werd als Regio Coördinator Welzijn.

Na korte presentaties van de bestuursleden over de activiteiten van het secretariaat, de financiële verantwoording over 2019, Welzijn en belangstelling voor de vier Sozen en excursies van VOEKS het Zuiden werd de vergadering besloten met een rondvraag.

Namens het VOEKS hoofdbestuur, was Han Kooy afgereisd naar het verre Zuiden om Kees IJzerman te bedanken voor zijn lange bijdrage aan VOEKS in de vorm van een benoeming als Lid van Verdienste van VOEKS.

Natuurlijk werd ook de echtgenote van de uitgaande voorzitter niet vergeten en zij kreeg een bloemetje als 

compensatie voor de vele uren die zij haar echtgenoot heeft moeten missen.

Na de lunch gaf Herman de Jongste een zeer interessante lezing over het onderwerp Cyber Crime waarbij hij de diverse vormen van cyber crime waar wij als individuen mee geconfronteerd kunnen worden belichtte en wat we kunnen doen om ons hiertegen te wapenen.

Klik hier voor foto's