Dinsdag, 12. September 2023, 10:00 - 14:00

Altijd al willen weten wat de dokter doet, hoe en waarmee tijdens een operatie? Na het bezoek aan het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland in Urk is het geen geheim meer.

Voeks heeft een unieke gelegenheid tot het bezoeken van het Trefpunt en het bekijken van de verzameling geneeskundige instrumenten uit alle specialismen van de geneeskunde en aanverwant.

Op 12 september om 10:00 uur worden we ontvangen aan het Foksdiep 8, 8321MK Urk. De rondleiding duurt tot 14:00 uur en is inclusief een lunch. De kosten bedragen €16,00 pp voor Voeksleden en partners; €20,00 pp voor introducees.

Opgave van deelname vóór 1 sept door overmaking naar NL08 INGB 0003 6259 30 t.n.v. Voeks regio Apeldoorn, o.v.v. excursie Trefpunt