opgericht 16 april 1951

Terugblik RLV

leden5                                                                                                       Huis van Hilde

Tijdens de RLV van 15 maart, die gehouden werd in het huis van Hilde waren 26 stemgerechtigde leden aanwezigen. De notulen van de RLV van 2022 werden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd. Na het verslag van de kascommissie werd onder applaus decharge aan de penningmeester verleend. Na de toelichting van de secretaris, coördinator welzijnswerk en activiteiten coördinatoren op hun respectievelijke jaarverslagen werd ook aan het voltallige bestuur decharge verleend.

 

Er is afscheid genomen van Pieter Versluis als secretaris en Rick van Motman als activiteiten commissaris. De voorzitter Ben Slot bedankte hen voor hun inzet. Maar er waren ook twee benoemingen, Cees van Amelsfoort als secretaris en Gerard Hoekstein als coördinator van het welzijnswerk. Beide benoemingen werden door de aanwezige leden met applaus bekrachtigd. Namens het DB was Job Kok bij de vergadering aanwezig. Zijn presentatie begon met een organisatieschema van Voeks en aan de hand van dit schema gaf hij een toelichting op de diverse werkgroepen. Maar de meeste aandacht ging uit naar zijn uitleg over de pensioenen.

nieuwepensioenwet 390x225

 

Op een duidelijke manier gaf hij uitleg over de werkwijze bij het tot stand komen van de wet Toekomst Pensioenen en de rol van Voeks daarbij. Na de lunch was er een lezing door dhr. Kenan Yildirim (Managing Director – Shell Pensions) die zal heeft bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Shell pensioenen.