Het bestuur van Het Sticht verwelkomt hartelijk de Hr. M.H. Ravenstein (Woerden), hij is verhuisd vanuit het buitenland.