Het bestuur verwelkomt hartelijk Mevr. K. Meijer-van der Valk (Amesfoort), verhuist vanuit de Regio Rijnmond, en de Hr. A. de Graaf (Bilthoven) als nieuw lid van Voeks en in onze Regio.