Regio Apeldoorn

Algemeen

Voeks Regio’s organiseren regelmatig activiteiten voor de leden (en hun partners en introducés). Het doel hiervan is de leden te verrassen en te binden door het aanbieden van een gevarieerd activiteitenprogramma dat voor elk wat wils biedt en dat de leden in de gelegenheid stelt om andere leden te leren kennen en contacten met hen te onderhouden. De activiteiten vervullen dus een belangrijke sociale functie.

Voeks Regio Apeldoorn organiseert  doorgaans 1 activiteit per maand. In juli is er een zomerstop. De activiteiten worden gemiddeld bezocht door 20-40 leden/partners. Ongeveer 1 op de 6 leden bezoekt minstens 1x per jaar een activiteit. Het totaal aantal leden is ruim 300. Het streven is om de participatiegraad te verhogen. Een hoge participatiegraad draagt bij aan het slagen van een activiteit (‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’) en vergemakkelijkt het werven van toekomstige regiobestuurders. Deze worden immers doorgaans geworven uit de groep die regelmatig aanwezig is.

Activiteiten team

De activiteitencoördinator is eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het programma van activiteiten. Hij/zij maakt deel uit van het Regiobestuur. Een groep actieve leden ondersteunt de activiteitencoördinator bij zijn/haar werk. Leden die dit wensen (en/of hun partners) kunnen zich bij deze groep aansluiten. Vanuit het regiobestuur zijn de activiteitencoördinator en de penningmeester lid van de groep. De leden van de groep overleggen primair via e-mail, telefoon en WhatsApp.

De belangrijkste taken van de groep zijn het bedenken van activiteiten en opstellen van een voorlopig activiteitenprogramma voor het jaar. Na goedkeuring van het regiobestuur worden de activiteiten ingeplanned en georganiseerd, de aankondigingen geschreven en uitgestuurd. Verder worden de contacten met de locaties, sprekers of gastheren onderhouden. Een activiteit wordt in principe door 1 persoon georganiseerd, met 1 back-up.

Programma

Het streven is een programma dat gevarieerd is in de volgende opzichten:

  • Soort activiteit.Terugkerende activiteiten zijn de nieuwjaarsreceptie met lezing in januari, de RLV in februari (wordt georganiseerd door het Regiobestuur), het midgetgolfen in augustus en het kerstdiner in december. Voor de overige maanden zijn activiteiten zoals wandelingen, lezingen, bedrijfsbezoeken, concerten, en tentoonstellingen mogelijk.
  • Doelgroep. In ieder geval een deel van de activiteiten dient ook geschikt te zijn voor oudere leden en/of minder validen, zoals bv. lezingen. Daarnaast is het streven om ook activiteiten te organiseren voor jongere/sportieve Voeksleden met als doel ook deze groep bij Voeks te betrekken.
  • Dag in de week. Van oudsher werden activiteiten in deze regio op de tweede dinsdag van de maand georganiseerd, maar tegenwoordig is er meer spreiding over de week omdat sommige leden nooit op dinsdag aanwezig kunnen zijn.

Lezingen

Omdat de Rank in Vaassen vanaf 2023 wordt gesloten is een nieuwe lokatie voor bijeenkomsten en lezingen gevonden in Epe. Het adres:
  Kulturhus EGW,
 Stationsstraat 25,
 8161 CP Epe.
 Telefoon: 0578-616775

U vindt heel veel informatie op de website: Kulturhus Epe . Parkeren kan gratis in omliggende straten van het Kulturhus en op de parkeerplaats bij het Gemeentehuis, Marktplein 1, 8161 EE Epe, loopafstand 5 minuten. Bij het gebouw zijn enkele invalide parkeerplekken beschikbaar.

Wandelingen, excursies

Alle overige activiteiten (concerten, museum en tentoonstellingen, excursies, wandelingen) worden ter afwisseling verspreid over de regio georganiseerd.

  •