Het vorig bericht van Het VO was in het eerste kwartaal van 2023 over het jaarverslag van 2022. Voor het grootste gedeelte is het jaarwerk over 2022 nu afgewikkeld en dit zal in de loop van het jaar worden gepubliceerd op de website. Het VO is tevreden met de genomen besluiten en gepleegde acties van het Bestuur van SSPF en voorziet de jaarrekening 2022 van een positief advies. Mogelijke uitstaande indexatie over 2022 wordt zorgvuldig gemonitord.

Op 30 maart was het voltallige VO uitgenodigd voor de bijeenkomst WTP (Wet Toekomst Pensioenen) in het hoofdkantoor van Shell. Hier waren zo’n 60 personen aanwezig, die allen iets te maken hadden met de verandering van de pensioenen wat op stapel staat.
Denk aan Besturen, Verantwoordingsorgaan, Raad van toezicht van SSPF en SNPS, Centrale ondernemingsraad, Shell Nederland, en SPN (Shell Pensioen Bureau). Een goed geslaagde middag, die door de deelnemers werd gewaardeerd: we moeten dit samen tot een goed einde brengen.

Er zijn ook enkele kennis-sessies geweest en er zullen nog enkele komen, waarbij VO met Voeks hoorrechtcommissie worden bijgepraat over het WTP, georganiseerd door SPN. Dit gaat onder andere over Contractsvormen, Invaren of hard sluiten en Vermogensbeheer. Het doel is dat zowel de Voeks hoorrechtcommisie en het VO beiden goed beslagen ten ijs komen op de verschillende momenten in het transitie traject: de Voeks hoorrechtcommissie, zeer belangrijk, in het begin tijdens de inspraakmomenten in de onderhandelingsfase en het VO, ook belangrijk, achteraf om uiteindelijk te beoordelen of het SSPF bestuur in alle redelijkheid, zorgvuldigheid en evenwichtigheid een uitvoeringsbesluit heeft genomen over de door sociale partners overeengekomen nieuwe regeling.

Op 12 april 2023 heeft weer een reguliere VO vergadering plaatsgevonden. We hebben een nieuwe inleerder kunnen verwelkomen, namelijk Hans van Bruggen namens de leden C (gepensioneerden en slapers). Daarnaast is ook Ilonka van Osch toegevoegd als inleerder voor de leden B (werknemers). Als VO hebben we gesproken over onze eigen kennis-ontwikkeling en hoe we onze deskundigheid kunnen vergroten. Verder hebben we een zelfevaluatie als VO gedaan. Ook hebben we nagedacht over het jaarplan voor 2023.

Na deze interne vergadering heeft het overleg met de Directie van SPN plaatsgevonden waarbij een aanzienlijke hoeveelheid reguliere updates aan de orde kwamen en waarbij veel tijd is besteed aan de beleggingen en de toekomstige implementatie van WTP (Wet Toekomst Pensioenen). De volgende vergadering met het Bestuur van SSPF zal in juli plaatsvinden. Ditmaal gaan we op bezoek naar Moerdijk om aldaar op locatie de vergaderingen te houden.

De dekkingsgraad van SSPF staat op een niveau van 136,4% per eind maart 2023. De beleidsdekkingsgraad (= het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is per saldo iets hoger dan eind 2023, van 139,4% per jaareinde 2022 naar 140,9% per eind maart 2023.

 

Namens het Verantwoordingsorgaan,
Briene Zijlmans, voorzitter
Jan Lunenborg, secretaris