De volgende websites geven u meer informatie over de wet Toekomst Pensioenen

shellpensioenfonds Pensioenduidelijkheid Picture

Het Pensioenakkoord

Overheidssite om alle
burgers te informeren
tweedekamer koepelgepensioneerden

2e Kamer - Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

Belangenbehartiger
gepensioneerden verenigingen
 
nieuwpensioenbijshell  

Shell Nederland Site