Opgericht 25 september 1950

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

Teneinde de contacten tussen de leden onderling te bevorderen en bestaande contacten te behouden, kunnen door de regionale besturen activiteiten op het gebied van ontspanning en cultuur worden georganiseerd. Voor landelijke evenementen draagt het hoofdbestuur de verantwoordelijkheid. De evenementen en activiteiten worden gepubliceerd in Voeksnieuws, Voeks-Online en op de Voeks website.

 

De laatste nieuwe initiatieven:

logo tafels 1  logo tube 1 logo vaatjes 1 Voeks Ledenzoeker logo

CONTACTGROEPEN

VIDEO'S

ADVERTENTIES

LEDENCONTACT

 

Activiteiten georganiseerd door de Voeks regio's.

Klik voor activiteiten van een bepaalde regio op de hieronder vermelde regio naam.

 AMSTERDAM  APELDOORN  ARNHEM  HET STICHT  DEN HAAG   HAARLEM/ALKMAAR
 LEIDEN  HET NOORDEN  RIJNMOND TWENTE  HET ZUIDEN  

 

 
SECRETARIAAT  
E: bureau@voeks.nl 
T: 070 377 2371
M: 06 1912 7703

IBAN: NL14 INGB 0000 040 508
t.n.v. VOEKS