Opgericht 25 september 1950

Deelnemen aan Voeks activiteiten, een risico?

Voeks organiseert een grote variëteit aan activiteiten, zoals wandelingen, fietstochten, vaartripjes, etc. Echt risicovolle activiteiten zijn dat natuurlijk niet. Toch vraagt van tijd tot wel iemand zich af of men bij die activiteiten risico’s loopt en of men voldoende is verzekerd als er onverhoopt iets gebeurt waarbij letsel of schade ontstaat. Men kan ervan uitgaan dat elk Voekslid een zorgverzekering heeft en ook een WA-verzekering mocht men aansprakelijk zijn voor schade toegebracht aan anderen. Het is altijd goed dit nog even te controleren in uw administratie.

Uiteraard moet men steeds de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Zo laat de Fietsersbond desgevraagd weten dat iedereen zich aan de verkeersregels moet houden, voldoende afstand moet houden, niet met meer dan twee naast elkaar fietsen, niet als groep oversteken, etc. Allemaal zaken die eigenlijk vanzelf spreken maar waar we toch op moeten letten. E-bikes maken het fietsen soms gevaarlijker omdat men tegenwoordig vaak sneller fietst dan men in zijn jongere leven deed. Dat blijkt uit de ongevallencijfers onder senioren. In het algemeen geldt, dat iedereen de eigen schade draagt tenzij duidelijk een derde voor die schade aansprakelijk is.

Het is goed te weten dat Voeks een verzekering heeft afgesloten ten behoeve van alle leden. Maar op deze verzekering kan alleen een beroep worden gedaan indien de schade (letsel of fysiek) niet op de regulaire wijze kan worden afgehandeld. Deze verzekering dekt ook Voeks mocht Voeks voor de schade aansprakelijk zijn (bijvoorbeeld wanneer men een boottrip organiseert in een niet-vaarwaardige boot). Ook hebben veel gemeenten in Nederland een verzekering voor vrijwilligerswerk afgesloten. Een specifieke disclaimer bij een activiteit is niet nodig en klinkt bovendien buitengewoon onvriendelijk. En wil deze juridisch dekkend zijn dan zal deze vele woorden beslaan. Conclusie van het een en ander is dat men als Voekslid met een gerust hart kan deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door Voeks. Graag zelfs!