Opgericht 25 september 1950

Het Bestuur heeft in haar maart vergadering besloten het experiment met Voeks vaatjes, Voekstube en de ledenzoeker vanwege de zeer geringe belangstelling stop te zetten.

Een vijftal Voeks tafels kon zich aanvankelijk over enige belangstelling verheugen. Echter, na aanmelding in de Tafel app groepen gebeurde er weinig meer.. Het Bestuur heeft daarom besloten ook de Voeks Tafels te stoppen. In het overleg van de activiteiten coördinatoren in het vierde kwartaal van 2023 zal besproken worden of en in welke vorm het Tafel initiatief zou kunnen worden opgepakt. Zodra daar duidelijkheid over is wordt u via de Voeks website en Voeksnieuws nader geïnformeerd.