Opgericht 25 september 1950

button 250x40 lid wordenbutton 250x40 Contact

 

Op 7 oktober 2020 heeft een reguliere VO vergadering plaatsgevonden, evenals een online vergadering met de Directie van SSPF.

De dekkingsgraad van SSPF heeft zich, na de scherpe daling in het eerste kwartaal van 2020 en een stabilisering in het tweede kwartaal, licht hersteld vanaf augustus, tot een niveau van 106,3% per eind oktober 2020. De beleidsdekkingsgraad (= het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is per saldo met zo’n 10 procentpunten gedaald in 2020, van 118,7% per jaareinde 2019 naar 109.4% per eind oktober 2020. De negatieve gevolgen van de Corona crisis op de financiële markten zijn hiervan uiteraard de belangrijkste oorzaak.

In de afgelopen periode is door het VO een adviesaanvraag behandeld met betrekking tot voorgestelde aanpassingen van het SSPF Beloningsbeleid. Op driejaarlijkse basis wordt het beloningsbeleid reviewed en indien nodig aangepast. Na de beantwoording van een aantal vragen heeft het VO positief geadviseerd op deze adviesaanvraag.

Daarnaast heeft in juni van dit jaar een  enquête over het ESG-beleid (Environment, Social & Governance) plaatsgevonden. Mogelijk heeft u hier ook aan meegedaan. 26% van alle (oud) medewerkers  heeft de enquête ingevuld en dat is hoog voor dit soort onderzoeken. Er blijkt brede steun te zijn voor het ESG beleid van SSPF. Tegelijkertijd komt uit het onderzoek naar voren dat het kennisniveau over ESG onder deelnemers en pensioengerechtigden relatief laag is. Meer informatie over verantwoord beleggen is gewenst.

Afgelopen maand is er een test geweest onder 200 pensioengerechtigden om een SMS-bericht van SSPF te ontvangen wanneer uw pensioen wordt overgemaakt. Op dit moment wordt feedback van de participanten verzameld. SSPF wil hier graag verder onderzoek naar doen. Als u zorgt dat uw 06-nummer bij het Pensioenfonds bekend is, dan ontvangt u binnenkort maandelijks een bericht over de betaaldatum. U geeft uw nummer door via uw eigen beveiligde pensioenportaal  (www.shellpensioen.nl/mijnpensioen). Hier kunt u ook uw emailadres doorgeven zodat correspondentie digitaal kan worden ontvangen. Uiteraard gaat SSPF zeer zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Verder is begin deze maand de Pensioenchecker uitgerold. Deze gratis te downloaden app is ontwikkeld door de pensioensector zelf  en geeft inzicht in uw toekomstig pensioen. U kunt inloggen met uw DigiD en gegevens worden niet opgeslagen. Voor gepensioneerden zal deze app waarschijnlijk weinig toegevoegde waarde hebben, maar voor de actieve en slapende deelnemers is dit een nuttig instrument.

Het VO is enkele malen bijgepraat over de actuele stand van zaken rondom het Pensioenakkoord. Er zullen de komende periode meer van dit soort kennis-sessies volgen over de mogelijke consequenties van het Pensioenakkoord voor SSPF. Wij zullen u periodiek over de ontwikkelingen op de hoogte houden via Voeksnieuws of anderszins.

Namens het Verantwoordingsorgaan,

Hans Brand, voorzitter

Jan Lunenborg, secretaris